Ngoài ra chúng tôi có rất nhiều sách hay và quý.

– Sách ” Sử dụng thuốc và biệt dược thú y 3 tập”

– Sách ” Ngoại khoa thú y”

– Sách” Kỹ thuật nuôi lợn”

Và còn rất nhiều tài liệu khác nữa, cả tiếng Việt và tiếng anh.

Anh chị Comment Email phía dưới bên chúng tôi sẽ gửi tặng nhiều tài liệu.!!!!

 

Để lại email để nhận tài liệu thú y miễn phí