Tư liệu bệnh Newcastle gà

Bệnh Newcastle do Paramyxo virus – một ARN virus, gây ra.

 

 

Đăng ký nhận tài liệu- Đừng bỏ lỡ hàng ngàn sản phẩm và chương trình siêu hấp dẫn