Kỹ thuật úm gà con

1.Kỹ thuật úm gà con cho tỉ lệ nuôi sống cao nhất – gà giống Lương Huệ

 

 

2.Dụng cụ thú y lê anh chia sẻ sách úm gà miễn phí:

link 1: https://drive.google.com/open?id=1cQwJHRq64eVx1Ba-RLXK_ZRoFka60BIM

link 2: https://drive.google.com/open?id=1DapmvFLDMdL_xT6LwfRxNZOtE7CEKzMC

Đăng ký nhận tài liệu- Đừng bỏ lỡ hàng ngàn sản phẩm và chương trình siêu hấp dẫn